Členovia Kontrolnej komisie SRZ

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ na obdobie 2019 - 2022