Členovia Kontrolnej komisie SRZ

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ

kontrolna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
1 DUBNIČKA Milan, Mgr. predseda dubnicka@amcapital.sk +421 905 935 592
2 DEKYSKÝ Igor, Ing. Bratislavský kraj dekysky@centrum.sk +421 903 401 333
3 HABÁŇ Marian, Ing. Trenčiansky kraj haban.marian@gmail.com +421 905 559 779
4 MICHALEC Ivan, Mgr. Žilinský kraj predseda@srztrstena.sk +421 903 444 874
5 JANOVIČ Dušan Nitriansky kraj janovicovak@gmail.com +421 911 134 632
6 BILIK Štefan, MVDr. Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339
7 LUC Ladislav Prešovský kraj ladislavluc58@gmail.com +421 907 182 262
8 ŠIŠKA Jaroslav Banskobystrický kraj srzrsobota@gmail.com +421 917 159 156
9 HARINGA Ivan, Ing. Trnavský kraj ivan.haringa@atlas.sk +421 911 434 824