Členovia Prezídia a Rady SRZ

Zvolení členovia Prezídia a Rady SRZ na obdobie 2018 - 2022