Členovia Prezídia a Rady SRZ

Zvolení členovia Prezídia a Rady SRZ na obdobie 2018 - 2022

PORČÍSMENOFUNKCIAKRAJE-MAILMOBILMO/MsOORGANIZÁCIAFUNKCIA V ORG
1 SEEMANN Emanuel Prezident – dočasne pozastavený výkon funkcie od 15.1.2020 +421 918 682 460
2 KOHÚT Ján, Ing. tajomník od 23.11.2019 tajomnik@srzrada.sk +421 940 641 531 MsO Sereď účtovník
3 MACÚŠ Igor, Ing. viceprezident - Žilinský kraj – dočasne poverený výkonom funkcie prezidenta od 8.2.2020 Žilinský kraj remacus@gmail.com +421 905 428 272 MO Kysucké Nové Mesto rybársky hospodár
4 FARSKÝ Eugen viceprezident - Nitriansky kraj Nitriansky kraj efsilurus@gmail.com +421 905 985 779 MO Štúrovo predseda
5 JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr. viceprezident - Bratislavský kraj Bratislavský kraj marianna.jankovicova@gmail.com +421 908 717 023 MsO Bratislava V tajomník
6 LAUŠ Jozef, Ing. viceprezident - Trenčiansky kraj Trenčiansky kraj landera.tn@gmail.com +421 905 496 619 MsO Trenčín predseda
7 BÍLIK Štefan, MVDr. viceprezident - Košický kraj Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339 MO Rožňava predseda
8 MIŠECH Igor, Ing. viceprezident - Trnavský kraj Trnavský kraj predseda@mosrzvrbove.sk +421 905 900 064 MO Vrbové predseda
9 VACULČIAK Pavel viceprezident - Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj palovaculciak@gmail.com +421 903 543 988 MsO Zvolen predseda
10 ZAJTKO Gabriel, Ing. viceprezident - Prešovský kraj Prešovský kraj g.zajtko@zoznam.sk +421 919 148 311 MO Stropkov predseda
11 BROKEŠ Miroslav člen brokes.miroslav@centrum.sk +421 905 644 319 MsO Dubnica nad Váhom predseda
12 CUKER Ľubor, Ing. člen slovpol@kromsat.sk +421 905 171 057 MO Krompachy tajomník
13 RADENA Jozef člen radena.jozef@gmail.com +421 905 400 704 MsO Prievidza rybársky hospodár
14 ČEREŠŇÁK Vladimír, PaedDr. člen gepard@gepard.sk +421 918 860 307 MsO Trnava predseda
15 FRAŇA Igor, PhDr. člen igor.frana7@gmail.com +421 903 554 452
16 HALUŠKA František, Ing. člen vydrafero@azet.sk +421 905 945 559 MO Turčianske Teplice rybársky hospodár
17 HAMRAN Attila člen srzmsolevice@gmail.com +421 949 218 410 MsO Levice tajomník
18 HESEK Branislav člen brend@azet.sk +421 905 165 310 MsO Senica predseda
19 KADNÁR Róbert, Ing. člen robert.kadnar@gmail.com +421 903 612 033 MsO Záhorie predseda
20 KOBELA Milan člen milan.kobela@gmail.com +421 910 984 013 MO Podbrezová tajomník
21 KOZUB Ján ml. člen kozub@srzssv.sk +421 902 133 482 MO Spišská Stará Ves rybársky hospodár
22 NIKOV Peter člen peter.nikov22@gmail.com +421 903 280 832
+421 940 862 729
MsO Liptovský Mikuláš tajomník
23 OROVČÍK Ivan člen ivan.orovcik@gmail.com +421 911 150 467 MO Stará Ľubovňa predseda
24 PAVELKOVÁ Miroslava člen pavelkovamirka@gmail.com +421 915 883 340 MO Dunajská Lužná tajomník
25 POLÁK Ján člen jano.bonbon@gmail.com +421 904 346 870
26 PÚČIK Jozef, Mgr. člen jpdk700@gmail.com +421 911 803 640 MO Dolný Kubín predseda
27 STANKO Ľubomír, Ing. člen lubo.stanko@srztopolcany.sk +421 911 359 842 MO Topoľčany predseda
28 ŠAFFA Vladimír člen vladimir.saffa.mi@gmail.com +421 905 476 859 MsO Michalovce predseda
29 TAKÁCS Alexander člen alexander.takacs@generali.com +421 907 701 165
30 TIMÁR Tibor, JUDr. člen tibor.timar@pannon.sk +421 905 641 646 MsO Šaľa predseda
31 TOMANOVICS Attila člen a.tomanovics@hotmail.com +421 903 174 539 MsO Dunajská Streda tajomník
32 TOMKO František člen feritomko@pobox.sk +421 907 108 615 MO Trebišov predseda
33 VECEL Vladimír člen vecel52@gmail.com +421 917 744 463 MsO Považská Bystrica predseda
34 VIKTORÍN Jaroslav, Ing. člen jaroslav.viktorin1@gmail.com +421 905 840 094 MsO Lučenec tajomník