Liga mládeže v LRU-feeder

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

posielame Vám informáciu ohľadom konania ligy juniorov v LRU-feeder, ktorú usporiada Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ pre deti a mládež od cca od 7 do 25 rokov.

Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárov z radov detí a mládeže.
– Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15.
– Liga juniorov LRU-feeder je dlhodobá juniorská súťaž jednotlivcov, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách.
– Ligový ročník pozostáva z jarného a jesenného kola a zo štyroch samostatných pretekov.
– Jarné kolo, pozostávajúce z dvoch pretekov, môže, ale nemusí, prebiehať počas jedného víkendu (sobota, nedeľa) bude to určené propozíciami usporiadateľa na jednotlivé preteky.
– Jarné, postupové kolo rozhoduje o postupujúcich šiestich pretekároch z jednotlivých kategórií do jesenného kola v ktorom sa stretnú najlepší z východu a západu a z ich zápolenia vzídu jednotliví víťazi ligového ročníka.
– Jesenné kolo bude dvojdňové prebiehajúce počas jedného víkendu.

1.kolo východ – 02.06. – 04.06.2023 Košice -Hornád
1.kolo západ – 16.06. – 18. 06.2023 Sereď-Pusté Sady
2. kolo = FINÁLE východ + západ – 18.08. – 20.08.2023 VN Nováky

Prihlásenie súťažiacich: do 1.6.2023 písomne formou e-mailu s priloženou vyplnenou prihláškou. Kontaktné osoby:
západ – Mirka Pavelková 0915 883 340 pavelkovamirka@gmail.com
východ – Ján Slašťan 0905 810 461 slangefish@gmail.com

Pretekári sa registrujú podľa vekových kategórii :

U 25 – A skupina do 25 rokov (narodení 1998-2002)
U 20 – B skupina do 20 rokov (narodení 2003-2007)
U 15 – C skupina do 15 rokov (narodení 2008-2012 )
U P – D skupina od 9 rokov – prípravka (narodení 2013-2016)

O zaradení do jednotlivých kategórií rozhoduje rok, v ktorom pretekár dosiahne daný vek.

– Každá kategória bude mať svoj sektor.
– Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú pretekári z danej kategórie priradení do nasledovnej vyššej kategórie.
– Súťaží sa podľa súťažných pravidiel pre LRU-Feeder.
– Víťazom ligy juniorov sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.
– Každý pretekár musí byť členom SZŠR a zároveň členom OZ SRZ. V prípade, ak pretekár nie je ešte členom SZŠR, vyplní zákonný zástupca žiadateľa Žiadosť o registráciu FO jednotlivca do 18 rokov, alebo žiadateľ nad 18 rokov Žiadosť o registráciu FO jednotlivca. https://www.szsr.sk/registracia/

Propozície pretekov nájdete v prílohách.

Prílohy:

Propozície západ

Propozície východ