Slovenský rybársky zväz na výstavisku Incheba Bratislava

Slovenský rybársky zväz (SRZ) aj tento rok prezentoval svoju činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou na výstave Rybárstvo a voľný čas na bratislavskej Inchebe. Prezentáciu práce v SRZ ale aj Združenia priaznivcov športového rybolovu a Detského rybárskeho krúžku (DRK) Jaroslava Helera organizačne zabezpečil tím spolupracovníkov pod vedením svojho predsedu. Počas 4 dní od 23. do 26. januára 2020 bol realizovaný pestrý program plný prednášok, súťaží a rozhovorov. Návštevníci sa dozvedeli o možnostiach zapojenia detí do súťaží lovu rýb udicou (LRU) a rybolovnej techniky (RT). Deti sa mohli zúčastniť súťaže vo viazaní umelých mušiek – streamerov. Herec Ivan Tuli Vojtek a muškár Tomáš Sýkora sa podelili o svoje muškárske skúsenosti. Patrik Predný študent Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne predniesol veľmi pútavú prednášku o rybích zmysloch. Členka DRK Jaroslava Helera a úspešná reprezentantka v LRU – prívlač Soňa Predná otvorila diskusiu s názvom Znovuoživenie slovenských vôd. Reprezentačný tréner Martin Lipka a juniorskí reprezentanti Soňa Predná, Matej Augustín a Jakub Lipka hovorili o svojich skúsenostiach a úspechoch, a sprostredkovali tak návštevníkom svet športového rybolovu. Počas celej výstavy mali možnosť okoloidúce deti vyskúšať si RT v hádzaní do terčov. Úspešní mladí rybári boli ocenení a odniesli si množstvo darčekov. Referent pre prácu s deťmi a mládežou prezentoval prácu sekretariátu SRZ v tejto oblasti a prácu vedúcich DRK naprieč celým Slovenskom. Spoločne s Jaroslavom Helerom boli počas dňa k dispozícií rodičom, vedúcim krúžkov ale aj bežným rybárom aby sa podelili o svoje skúsenosti, novým záujemcom ukázali ako sa stať rybárom a odpovedali na množstvo otázok. Celkovú atmosféru dotvárala svojim vystúpením hudobná skupina Sebi band, v ktorej vystupujú deti z DRK.

Celou výstavou sa niesla priateľská atmosféra spolupráce a chuti pracovať pre SRZ v tejto veľmi náročnej oblasti. Príjemným zistením bolo, že je čoraz viac zanietených ľudí, ktorí pochopili, že deti sú naša budúcnosť. Ako sa k výchove mladých rybárov postavíme dnes bude mať vplyv na formovanie SRZ v budúcnosti.

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ

Fotogaléria:

[wds id=“18″]

 

Videogaléria: