Detský rybársky krúžok MO SRZ Šaštín-Stráže

Krúžok mladých rybárov  pracuje pri MO SRZ Šaštín-Stráže už viac ako 40 rokov. Počas tohto obdobia vychoval stovky mladých rybárov a poskytol im možnosť aktívneho využitia voľného času pri športovom rybolove. V súčasnosti pracuje pod vedením p. Dušana  Schlossera. Deti sa stretávajú pri vode najmä na revíre 2-4010 – Štrkovisko Šaštín-Stráže, kde sa pripravujú pop praktickej stránke. Schôdzky mávajú aj v zasadačke MO SRZ, kde preberajú teoretické náležitosti rybárskeho práva. Obľúbené sú najmä tradičné detské rybárske preteky, ktoré bývajú začiatkom mája, ale i rôzne podujatia napr. pri príležitosti MDD. Na tieto podujatia bola využitá dotácia krmiva od Rady SRZ .


Partneri