Detský rybársky krúžok MsO SRZ Sereď

Aj v roku 2019 členovia Feeder Teamu Sereď organizovali Detský rybársky krúžok. S deťmi, ktoré mali záujem o členstvo v krúžku, sme sa stretávali dvakrát do mesiaca  v zasadacej miestnosti rybárskeho domu v Seredi.

Činnosť krúžku bola zameraná hlavne na:

*oboznamovanie sa s Rybárskym zákonom
* na rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov
* spoznávanie techník lovu
* zostrojenie jednotlivých udíc a nácvik techniky lovu
* príprava návnad a nástrah na lov
* spoznávanie našich rýb a ochrana prírody
* správne zaobchádzanie  s ulovenou rybou
* zapájanie sa do detských rybárskych súťaží

V priebehu roka sme navštevovali aj jednotlivé revíry našej organizácie a deti sa zdokonaľovali v  love  rýb rôznymi rybolovnými technikami.

V máji sa konali Detské rybárske preteky na štrkovisku v Šintave. Víťazom sa stala členka DRK Sárka Scheibenreifová, ktorej sa podarilo chytiť kapra o váhe 8,7 kg.

Detský rybársky tábor sa konal na ramene v Hornom Čepeni v termíne 19.-22.07.2019. Mladým rybárom sa počas pobytu podarilo chytiť veľa pekných rýb. V sobotu sme pre deti pripravili preteky v dvoch kategóriách. Mohli si vybrať či budú chytať feedrovou technikou alebo na plaváčik. Po pretekoch boli všetci účastníci odmení vecnými cenami, pamätnými medailami a prví traja aj pohármi.

V dňoch 15.06.-16.06.2019. sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska juniorov v love rýb na feeder. Preteky sa konali vo Zvolene na VN Môťová. Našu organizáciu  reprezentovali v kategórii U-15  Šuran Michal a Slezák Matúš a v kategórii U-20  Scheibenreif Denis.                                                                                                           Majstrom Slovenska v LRU- feeder juniorov v kategórii U15 za rok 2019 sa zaslúžene stal s váhou ulovených rýb 20,5 kg  Matúš Slezák,  Michal Šuran obsadil 9. miesto. Denis Scheibenreif  v kategórii U20 s váhou 22,63 kg  obsadil výborné 3.miesto.

Michal Šuran a Matúš Slezák sa zúčastnili aj na ďalších pretekoch:

1.Šoporňanské Brčko –  Michal Šuran obsadil vo svojej kategórii 2.miesto

2.Abramis feeder kinder cup, Malý Dunaj v Bratislave –   Matúš Slezák obsadil 1.miesto

 

Počas celej sezóny sme sa snažili robiť program tak, aby bol pre deti zaujímavý a aby sa naučili niečo nové.

Na záver sa chcem poďakovať hlavne firme Rypomix za materiálnu podporu v podobe krmiva a všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti krúžku.

 

Hašuk Peter – vedúci detského rybárskeho krúžku

 


Partneri