Rybársky krúžok MO SRZ Turčianske Teplice

Krúžok pracoval v šk. roku 2018/2019 pod hlavičkou Centra voľného času Turčianske Teplice, ktoré poskytlo priestory na stretávanie. V zimných mesiacoch sme venovali čas na štúdium a výklad zákonu 216/2018 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. Pri čítaní sme rozoberali jednotlivé paragrafy a premietali sme si to do praktickej činnosti rybára.

V jeseni aj na jar sme využili dobré počasie na nácvik rybolovu. Skúšali sme lov na ťažko, na feeder, ale aj na plávanú. Zimný rybolov bol pre nich zaujímavý hlavne z pohľadu prípravy na lov, kŕmenia zostrojenia udice a techniky lovu.

Krúžok vyvrcholil pretekom detí do 15 rokov, kde si zmerali sily s ostatnými deťmi. Tu potvrdili svoje schopnosti tým, že obsadili prvé a druhé miesto.

Ing. Pavol Kapusňák vedúci krúžku


Partneri