Rybárske krúžky pri MO SRZ Dolný Kubín

MO SRZ Dolný Kubín zastrešuje štyri rybárske krúžky. Rybárske krúžky mladých rybárov Zaškov a Istebné vedie Ján Flajs v Dolnom Kubíne vedie krúžok mladých rybárov Anton Ošťadnický a v Oravskom podzámku vedie krúžok mladých rybárov Jaroslav Hlavatý.

Deti v krúžkoch sú rozdelené na pokročilých a začiatočníkov. Počas celého školského roka prebieha teoretické výučba rybárskej legislatívy, rôzne praktické ukážky spôsobov viazania uzlov, viazania umelých mušiek, ukážky jednotlivých spôsobov rybolovu a tiež besedy zo zaujímavými ľuďmi.

Po absolvovaní vedomostných testov sa stávajú deti riadnymi rybármi. MO SRZ Dolný Kubín organizuje pre deti z rybárskych krúžkov troje pretekov. Prvomájové preteky, 24-hodinové preteky Detská nonstopka a v októbri Parnica Cup.
Deti z krúžkov sa zúčastňujú aj pretekov mimo našej organizácie ako je Zlatý blyskáč.

Poďakovanie patrí Výboru MO SRZ Dolný Kubín, Rade SRZ, firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov.Partneri