Zlatý blyskáč 2020 – Stará Ľubovňa

Kúpeľné mesto Stará Ľubovňa sa stalo počas 5 dní od 12. do 16. augusta 2020 domovom pre celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč. Súťaž s vyše 50 ročnou históriou je vyvrcholením celoročnej činnosti v detských rybárskych krúžkoch z celého Slovenska. Už po 4 krát sa konala v duchu myšlienky hľadá sa všestranný rybár. Zlatý blyskáč je preto akousi olympiádou či viacbojom vo viacerých rybolovných disciplínach a v rybolovnej technike. Zároveň nie je obyčajnou súťažou pretože počas jej priebehu účastníci absolvujú besedy, workshop a exkurziu. Mieru osvojených poznatkov z detských rybárskych krúžkov a z besied na Zlatom blyskáči si deti overili vo vedomostných testoch a v teste rozpoznávania rýb v pripravených akváriách. Súťaže v LRU mucha a prívlač sa konali na rieke Poprad, LRU plávaná a feeder na miestnej vodnej nádrži Vengliská a rybolovná technika sa odohrávala na miestnom futbalovom ihrisku, ktoré bezplatne poskytlo mesto Stará Ľubovňa. Prvú besedu viedol Ing. Jaroslav Šubjak z rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji. Hlavnou témou besedy boli vplyvy klimatickej zmeny na hospodárenie v rybárskych revíroch. Cez prestávku medzi disciplínami LRU feeder a plávná deti navštívili Sokoliari majstra Vagana a umožnili im nahliadnuť do sveta operených dravcov. Popoludnie posledného súťažného dňa bolo venované budovaniu vodozádržných opatrení s Ing. Michalom Kravčíkom z občianskeho združenia Ľudia a voda. V okolí ubytovacieho zariadenia sa našlo množstvo zlých aj dobrých príkladov toho ako by sme mali s vodou hospodáriť. Napokon deti postavili prekladanú hrádzku na miestnej vlásočnici. Priebeh súťaže bol dokumentovaný Slovenskou televíziou a miestnymi médiami. Celý priebeh súťaže natáčal, moderoval, priebežne strihal a zverejňoval na youtube, facebooku, instagrame ichtyológ Ing. Erik Voltemar. Posledný večer pred vyhlásením výsledkov venoval deťom čas aby mohli diskutovať o rozpoznávacích znakoch, anatómii a tráviacej sústave rýb, ktoré boli v akváriách ako testové otázky. Sledovanosť videí zo Zlatého bylskáča v posledný deň dosiahla takmer 18 tisíc ľudí. Za tento mimoriadne dobrý výsledok treba poďakovať nie len Erikovi Voltemarovi ale celému organizačnému tímu. Predovšetkým obetavému riaditeľovi preteku Rastislavovi Piontekovi, ktorý vytvoril spoločne s členmi MO SRZ Stará Ľubovňa vynikajúce organizačné zázemie. Ivanovi Orovčíkovi predsedovi MO SRZ Stará Ľubovňa, zároveň garantovi rady SRZ, ktorý dozeral na bezproblémový priebeh súťaže, zabezpečil zarybnenie tratí, exkurziu na Ľubovnianskom Hrade a množstvo ďalších vecí, ktoré vytvorili vhodné podmienky na uskutočnenie takejto súťaže. Hlavnému rozhodcovi pánovi Jánovi Šimovi, ktorý dozeral na spravodlivé vyhodnocovanie a dodržiavanie pravidiel LRU a RT. Miroslavovi Matisovi, ktorý vytvoril stránku www.detiamledezsrz.sk , elektronickú prihlášku a termínový kalendár. Ing. Antonovi Kandovi, bez ktorého by súťaž nemohla mať taký hladký priebeh. Vytvoril softvér na vyhodnocovanie Zlatého blyskáča a počas celej súťaže vyhodnocoval výsledky. Poďakovanie patrí rozhodcom jednotlivých disciplín LRU: mucha, prívlač, Ing. Martin Roth, plávaná, feeder, Rastislav Piontek; súťaž v RT, postavenie trate a vyhodnotenie zabezpečil spoločne so svojim tímom Ing. Daniel Poničan. Poďakovať sa treba všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas celej súťaže. Poďakovanie patrí aj sponzorom, predovšetkým firmám Respect, Flagman a firme Mirond Kežmarok. Primátorovi mesta Stará Ľubovňa, ktorý súťaž otvoril a poctil nás svojou prítomnosťou pri vyhodnocovaní. Aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s Covid 19 sa tento rok zúčastnilo 17 družstiev z celého Slovenska spolu 54 detí a 37 dospelých (vedúci družstiev, asistenti a organizačný tím). Výsledky sú zverejnené na www.srzrada.sk.

 

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

 

Prílohy:

CELKOVE_DIEVCATA.pdf

CELKOVE_DRUŽSTVA.pdf

CELKOVE_JEDNOTLIVCI.pdf

feeder_druzstva.pdf

feeder_jednotlivci.pdf

mucha_druzstva.pdf

mucha_jednotlivci.pdf

mucha1.pdf

mucha2.pdf

mucha3.pdf

mucha4.pdf

plavana_druzstva.pdf

plavana_jednotlivci.pdf

privlac_druzstva.pdf

privlac_jednotlivci.pdf

privlac1.pdf

privlac2.pdf

privlac3.pdf

privlac4.pdf

RT_druzstva.pdf

RT_jednotlivci.pdf

testy_druzstva.pdf

testy_jednotlivci.pdf