Ekonomický odbor – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR EKONOMICKÝ
Emília Martincovámartincova@srzrada.sk+421 41 507 36 27+421 918 711 526
Hlavná účtovníčka, dočasne poverená vedením odboru
Oľga Papučovápapucova@srzrada.sk+421 41 507 36 21
referent práce, mzdy a personalistiky
Dagmar Magočovámagocova@srzrada.sk+421 41 507 36 17+421 948 312 981
referent pokladničnej služby
Anna Galbavágalbava@srzrada.sk+421 41 507 36 19+421 948 231 967
referent členskej základne, povolení na rybolov,
registratúry a archiv.