Ekonomický odbor – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Bohuš Cintulatajomnik@srzrada.sk+421 41 507 36 11
tajomník SRZ, poverený vedením odboru
Emília Martincovámartincova@srzrada.sk+421 41 507 36 27+421 918 711 526
hlavná účtovníčka
Bc. Kristína Markovámarkova@srzrada.sk+421 41 507 36 21
referentka práce, mzdy a personalistiky
Ing. Mária Pagáčovápagacova@srzrada.sk+421 41 507 36 17+421 948 312 981
účtovník, pokladník
Anna Galbavágalbava@srzrada.sk+421 41 507 36 19+421 948 231 967
referent členskej základne, povolení na rybolov,
registratúry a archívu