Kontaktné údaje

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
RADA ŽILINA
ul. Andreja Kmeťa 20,
010 55 Žilina
IČO: 00 178 209
IČ DPH: SK2020442985

+421 41 507 36 11
sekretariat@srzrada.sk