Kormorán – nahlasovanie poľovačiek a odstrelených jedincov

Od septembra tohto roku je v platnosti výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na lovných a chovných rybárskych revíroch. Podmienky, za ktorých sa môže loviť a na ktorých revíroch SRZ sa môže loviť a plašiť sú uverejnené TU

Medzi základné podmienky, ktoré je potrebné dodržať patrí nahlasovanie poľovačiek najmenej deň vopred príslušnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR, a to aj elektronicky. Následne je potrebné ŠOP SR nahlásiť aj výsledok odlovu do 5 dní. Túto informáciu treba zaslať aj na moju e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk, a to z dôvodu evidovania počtu ulovených kormoránov, keďže výnimkou je stanovený limit 1300 ks/rok.

Zatiaľ evidujem iba dve hlásenia – z MsO SRZ Liptovský Mikuláš a MO SRZ Žiar nad Hronom. Týmto Vás žiadame o zasielanie hlásení o odlovoch elektronickou poštou. Pri zanedbaní tejto povinnosti hrozí SRZ v budúcnosti zníženie počtu odlovených kormoránov alebo problematické vybavovanie výnimky.

Ďalší argument na nahlasovanie odlovov je prideľovanie streliva z prostriedkov Rady SRZ. Napriek prvotnej informácií, že strelivo sa bude dať tento rok iba zakúpiť, došlo k zmene a Rada poskytne strelivo bezodplatne do vyčerpania zásob. Podmienkou však musí byť aktívne zapojenie sa do realizácie výnimky, to znamená aj dodržiavanie vyššie spomenutých podmienok (nahlasovanie ulovených kormoránov ŠOP SR a na Radu SRZ).