Odlov kormorána veľkého

V mesiaci január 2017 sa na rybárskych revíroch SRZ podarilo odloviť 918 ks kormorána veľkého. Tento enormný nárast odlovených kormoránov je následkom zámrzu takmer všetkých vodných plôch na Slovensku. Kormorány sa koncentrovali predovšetkým na tokoch pod vodnými dielami alebo na širších podhorských riekach.

Najintenzívnejšie nálety kormoránov boli zaznamenané na rieke Orava, na Váhu pod VVN Bešeňová až po Kraľovany, na Poprade a Hornáde.

V januári zaslali formuláre o odlove tieto ZO SRZ: Banská Bystrica, Košice, Rožňava, Ružomberok, Piešťany, Podbrezová, Poprad, Púchov, Sabinov, Snina a Žiar nad Hronom.

Všetkým patrí poďakovanie.