Sčítanie kormoránov – termín 14. januára 2017

Informujeme všetkých rybárov, že dňa 14. januára 2017 (sobota) sa v čase od 14:00 – 17:00 hod. uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva, v rámci ktorého Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko každoročne organizuje sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého.

Týmto žiadame najmä členov SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu.

 

Vyplnený formulár je následne potrebné zaslať na adresu Sekretariátu Rady SRZ Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo na e-mailovú adresu stencl@ssrzrada.sk v termíne do 17. februára 2017.

V prípade záujmu sa do sčítania môže zapojiť každý, a tým pomôcť spresniť údaj o početnosti zimujúcej populácie kormoránov na Slovensku.

O výsledkoch sčítania Vás budeme informovať po spracovaní údajov.

 

Ďakujeme za spoluprácu!