Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 14. januára 2017. Na 68 dohľadaných nocoviskách bolo zaznamenaných 4 643 ks kormorána veľkého (s 10% nepresnosťou). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku klesla o približne 2 400 ks. Tento počet je však potrebné navýšiť o kormorány, ktoré boli od 1. 9. 2016 do dátumu sčítania odlovené. To predstavovalo 745 ks.

Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov veľkých od základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu evidujeme  v termíne od 1.1.2017 do 31.3. 2017 1 178 ks ulovených kormoránov.

Bližšie informácie a závery sú uvedené v správe.

Ďakujeme všetkým členom SRZ, ktorí sa zapojili do zimného sčítania kormoránov veľkých alebo sa aj aktívne podieľali na plašení a odlove kormoránov v rybárskych revíroch SRZ!