Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2014/2015

1.) Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ.

V sezóne 2014-2015 bolo na lovných rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 3870/2009-2.1jam. zo dňa 26. 5. 2009 a jeho predĺženia do 31. 3. 2015 rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 6814/2013-2.2 zo dňa 10. 10. 2013 a to od 1. 10. do 31. 3. 2015.

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 17. januára 2015. Slovenský rybársky zväz sčítal na 51 nocoviskách 5 732 ks kormorána veľkého (s možnosťou navýšenia 10 %). Početnosť kormoránov, teda oproti minulému roku, vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji a na dolnom Hrone… Ďalej sa dočítate v dokumente nižšie