„Na rybách – Petrov zdar“ – 16.,17. a 20. apríla 2022

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  1. Otrava rýb v rieke Rajčianka. Na tejto malej riečke hospodári MsO SRZ v Žiline. Vďaka svojemu podložiu patrí k najlepším riekam pre neres lipňa na Slovensku. Aj to bol dôvod, prečo tunajší rybári zriadili úsek, v ktorom nie je možné loviť ryby. A práve tu došlo k otrave rýb.
  2. Problematika bariér na vodných tokoch. Hate, malé vodné elektrárne a vodné nádrže. Toto sú najčastejšie bariéry na vodných tokoch, ktoré bránia migrácií rýb prevažne počas neresu. Výsledkom je pokles rybích populácií. Aké riešenia hľadajú kompetentné orgány sa dozviete v príspevku.
  3. Predstavenie odboru výroby násad Slovenského rybárskeho zväzu. Zarybňovaniu rybárskych revírov predchádza celoročná práca chovateľov rýb. Celé to začína výterom generačných rýb, rozkrmovaním plôdika a odchovom rybích násad do požadovanej veľkosti. A práve toto je hlavnou úlohou odboru výroby násad v Slovenskom rybárskom zväze.
  4. Ako zvýšiť úspešnosť lovu. V závere relácie budeme radiť všetkým rybárom, ktorí sa vyberajú loviť ryby s použitím krmiva. Neuveríte, ako jednoducho si môžete svoje kŕmenie zatraktívniť a zvýšiť úspešnosť lovu.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 16. apríla o 12:50 hod. – premiéra
Nedeľa 17. apríla o 08:50 hod. – repríza
Streda 20. apríla o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!