„Na rybách – Petrov zdar!“

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS.

V prvej tohtoročnej relácii Vám prinesieme zostrih najzaujímavejších reportáží z roku 2021. O tom, že si nachádzame priazeň stáleho okruhu našich divákov svedčí aj výborná sledovanosť, ktorá bola v minulom roku na priemernej úrovni približne 130 000 domácností na každý diel relácie. Za túto dôveru Vám chceme aj touto formou poďakovať. Reportáže z roku 2021 môžeme rozdeliť do nasledovných okruhov:

  1. Predstavovanie rybárskych revírov. Pravidelná rubrika, vďaka ktorej sa môžete spolu s nami vybrať k zaujímavým rybárskych revírom, od malých potokov až po najväčšie vodné nádrže. Cieľom týchto reportáží nie sú len vodné plochy, ale aj ich bezprostredné okolie a možnosti iného vyžitia v regiónoch, v ktorých sa nachádzame.
  2. Brigádnická činnosť. Rybárstvo je súhrn činností, ktoré Slovenský rybársky zväz na Slovensku zastrešuje. Patrí sem bezpochyby aj brigádnická činnosť, ktorá je okrem iného povinnosťou každého člena. Upratovanie neporiadku okolo vodných plôch, úprava príbrežných pozemkov či záchrana rýb a ostatných živočíchov. Toto všetko a oveľa viac je v rámci brigádnickej činnosti potrebné vykonávať.
  3. Hospodárenie v rybárskych revíroch. Chrániť, chovať a loviť ryby. Toto sú práva Slovenského rybárskeho zväzu dané zákonom o rybárstve. Samotnému lovu ale bezpochyby predchádza ochrana a chov rýb, pretože inak by rybári nemali za krátke obdobie čo loviť. Výkon činnosti rybárskej stráže, chov rybích násad a zarybňovanie rybárskych revírov. Aj týmto témam sme sa v uplynulom roku venovali.
  4. Ostatné živočíchy žijúce v okolí rybárskych revírov. Počas pobytu pri vode si nemôžeme nevšimnúť aj iné živočíchy, ktoré tu žijú. Niektoré nám neprekážajú, ostatné nám naopak spôsobujú vrásky na čele. Či už sú to bobry, vydry či kormorány.
  5. Lov rýb. Každého správneho rybára určite zaujíma predovšetkým samotný lov rýb. Ten si spravidla v našej relácii nechávame nakoniec a snažíme sa Vám ukazovať najrôznejšie spôsoby lovu zamerané na rôzne druhy rýb.

Samozrejme, venujeme sa aj iným témam súvisiacim s rybárstvom. Nechýba práca s deťmi a mládežou, rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a pod. Kvôli pandemickej situácii na Slovensku však v uplynulom roku chýbali.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 22. januára o 15:45 hod. – premiéra
Nedeľa 23. januára o 09:20 hod. – repríza
Pondelok 24. januára o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!