Na rybách – Petrov zdar!, 21.-23.1.2023

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS.

V prvej tohtoročnej relácii Vám prinesieme zostrih najzaujímavejších reportáží z roku 2022. O tom, že si nachádzame priazeň stáleho okruhu našich divákov svedčí aj výborná sledovanosť, ktorá bola v minulom roku na priemernej úrovni približne 125 000 domácností na každý diel relácie. Za túto dôveru Vám chceme aj touto formou poďakovať. Reportáže z roku 2022 môžeme rozdeliť do nasledovných okruhov:

  1. Predstavovanie. Táto rubrika sa teší asi najväčšej popularite. Predstavujeme v nej organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu, rybárske revíry či samotné ryby. Sprostredkovávame tak zaujímavé informácie o živote rybárov počas ich organizovaného života či o možnostiach, kam a aké druhy rýb loviť.
  2. Brigádnická činnosť. Starostlivosť o pridelené rybárske revíry je jedna zo základných povinností Slovenského rybárskeho zväzu. Aj preto majú jeho členovia povinnosť odpracovať si brigády. V rámci nich sa vykonáva čistenie, kosenie, úprava okolia či samotná záchrana rýb v prípade mimoriadnych situácií.
  3. Práca ichtyológov. Ichtyológovia Slovenského rybárskeho zväzu majú v rámci náplne svojej práce veľkú zodpovednosť. Vykonávajú ichtyologické prieskumy, pomáhajú organizačným zložkám pre správnu starostlivosť o rybárske revíry, konzultujú a pripomienkujú stavebnú činnosť zasahujúcu do rybárskych revírov… Celý záber ich činností snáď nie je možné ani vymenovať. Aj preto sa poobhliadneme a venujeme ich práci samostatnú časť relácie venovanej roku 2022.
  4. Katastrofy. Rok 2022 bol charakteristický mimoriadne vysokými teplotami a malými zrážkami. Takéto počasie je pre mnoho rybárskych revírov zaťažkávacou skúškou. V horšom prípade dochádza k úplnemu vysychaniu vodných tokov či náchylnosti na úhyny rýb v prípade čo i len menších znečistení. A k takýmto situáciám aj dochádzalo a nechýbali sme tam s našou kamerou.
  5. Spolupráca SRZ s rôznymi inštitúciami. Súčinnosť pri plnení hlavných úloh Slovenského rybárskeho zväzu poskytujú aj rôzne inštitúcie. Výsledkom v roku 2022 boli napríklad spriechodnené alebo odstránené migračné bariéry, simulované záplavy v ramenách Dunaja, odstraňovanie čiernych stavieb z brehov rybárskych revírov či záchrana rýb a vodných živočíchov.
  6. Lov rýb. Nedeliteľnou súčasťou obsahu našej relácie je lov rýb na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. Počas celého roka sa o to pokúšame rôznymi technikami lovu a zameriavame sa na rôzne druhy rýb. Účinkujúcimi sú prevažne známi rybári zo Slovenska, pri ktorých sa mnohokrát aj my učíme novým veciam.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:
Sobota 21. januára o 15:30 hod. – premiéra
Nedeľa 22. januára o 9:30 hod. – repríza
Pondelok 23. januára o 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.