Na rybách – Petrov zdar, 27.5.-29.5.2023

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

  1. Príprava na odlov jeseterov z Dunaja. Jesetery budeme loviť v odpadovom kanály Vodného diela Gabčíkovo. V úvode relácie si preto povieme viac nielen o týchto zaujímavých rybách, ale aj o tomto atraktívnom rybárskom revíre. Odlov jeseterov je potrebný z viacerých dôvodov. Okrem zabezpečenia generačných jedincov potrebných na umelý výter sa ryby napríklad označujú, dokumentujú sa ich rozmery a robia genetické testy. Všetky tieto údaje sú potrebné pre prebiehajúce projekty, o ktorých si povieme viac. Samozrejme aj nastražíme siete do rieky Dunaj.
  2. Rozmnožovanie čereble pestrej. Kedysi bežná ryba pstruhového pásma, no dnes sa z našich tokov vytráca. Práve z tohto dôvodu sa zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu rozhodli, že tomuto druhu ryby začnú pomáhať a vytvoria jej podmienky na poloumelý neres na výrobných strediskách.
  3. Rybárske preteky na VN Tesáre. Máj je mesiac pretekov a na jedných sme sa boli pozrieť v Tesároch. Táto vodná nádrž patrí do obhospodarovania MO SRZ Topoľčany a tunajším rybárom sa pretek vydaril. Vyšlo nielen počasie, ale ulovilo sa aj značné množstvo rýb.
  4. Vyťahovanie sietí z Dunaja. V závere relácie vytiahneme nastraženú sieť z rieky Dunaj. Náš cieľ je jasný – uloviť čo najviac jeseterov, či už z dôvodu ich značkovania, alebo pre potrebu umelej reprodukcie. Čo myslíte, budeme úspešní?

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 27. mája o 15:25 hod. – premiéra
Nedeľa 28. mája o 9:50 hod. – repríza
Pondelok 29. mája 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!