TV relácia – „Na rybách – Petrov zdar!“

„Na rybách – Petrov zdar!“ je názov novej televíznej relácie určenej všetkým divákom, ktorý sa zaujímajú o prírodu a rybárstvo na Slovensku! Relácia je určená pre širšiu skupinu divákov v atraktívnom prevedení a má výchovno-vzdelávací charakter.

Tento projekt vychádza z dielne Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Začiatok vysielania je naplánovaný na 12. februára 2017, kedy si premiéru relácie budete môcť pozrieť na “dvojke” RTVS.

Obsahom relácie budú témy z rybárskeho prostredia, ako napríklad:

  • predstavovanie rôznych regiónov Slovenska a ich zaujímavostí z rybárskeho hľadiska (návštevy základných organizácií SRZ, predstavovanie rybárskych revírov a okolitého regiónu)
  • propagácia činnosti SRZ (produkcia rybích násad na výrobných strediskách Rady SRZ a následné zarybňovanie rybárskych revírov, ichtyologické prieskumy slovenských riek a nádrží, ochrana rybárskych revírov,…)
  • priblíženie bežných problémov, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rybárstvo na Slovensku (znečisťovanie životného prostredia, výstavba malých vodných elektrární a regulácie tokov, silný predačný tlak zo strany rybožravých predátorov,…)
  • návštevy detských rybárskych krúžkov a propagácia práce s mládežou
  • ukážky rôznych rybolovných techník, predovšetkým na slovenských revíroch, príležitostne aj v zahraničí (lov zameraný na rôzne druhy rýb v rôznych lokalitách, ročných obdobiach, lov s významnými osobnosťami,…)
  • tradičné rybárske recepty, nápady a grify priamo od vody (postupy pri spracovaní čerstvo ulovených rýb a ich príprava priamo pri vode na rôzne spôsoby)
  • príležitostné rubriky (v tejto časti relácie sa budeme venovať napríklad rybárskej legislative – vysvetlenie jednotlivých ustanovení vyhlášky a zákona, výnimočné udalosti z rybárskeho diania – výročia, snem, oslavy,…)

Každý diel televíznej relácie “Na rybách – Petrov zdar!” bude vysielaný na obrazovkách RTVS spolu 3 krát – premiéra a dva krát repríza. Dĺžka relácie bude 26 minút a periodicita vysielania premiéry každé dva týždne.

Hlavným cieľom tohto projektu je propagácia činnosti najväčšieho občianskeho združenia na Slovensku, ktoré má viac ako 119 tisíc členov a reláciu s rybárskou tématikou privítajú.


relacia_3