Upútavka relácia „Na rybách – Petrov zdar!“ 23.1.-24.1.2021

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

V prvej relácii v kalendárnom roku 2021 sa už tradične obzrieme za uplynulým rokom. Pripomenieme si tie najlepšie reportáže, ktoré sa nám na potulkách popri vode podarilo nafilmovať.

Medzi už tradičné rubriky bezpochyby patrí predstavovanie organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu, či samostatných rybárskych revírov.

Venovali sme sa samozrejme aj starostlivosti o rybárske revíry. A v tomto sú rybári v skutku aktívni. Či už je to brigádnická činnosť alebo samotná ochrana rybárskeho práva.

Jednou z hlavných činností je aj udržiavanie ichtyofauny v rybárskych revíroch. Najbežnejším spôsobom je zarybňovanie rybárskych revírov, ale mnohokrát stačí len pomôcť prírode a podporiť prirodzený neres.

Samozrejme, v rámci každodennej činnosti sa musia rybári zaoberať aj rôznymi problémami, ktoré im znepríjemňujú život. Medzi najčastejšie bezpochyby patria problematiky ako: rybožravé predátory, priečne bariéry, či stále viac spomínaný prístup k rybárskym revírom.

Počas výroby relácie sa samozrejme stretávame aj s rôznymi zaujímavosťami. Kto by to bol povedal, že v dnešnej dobe bude priam neuveriteľná len spomienka na hromadné podujatie ako napríklad rybárska výstava?

A čo tak kŕmenie rýb priamo z ruky, či pobyt pod vodnou hladinou?

Ako by to bolo, keby sme sa aj počas pripomenutia uplynulého roku neobzreli aj na prácu s deťmi a mládežou. Ani tu aktivity Slovenského rybárskeho zväzu rozhodne neabsentujú, a my sme boli pri tom.

A na záver si pripomenieme najvydarenejšie reportáže priamo z lovu rýb. Skúsili sme niekoľko rybolovných techník a aj vďaka špičkovým rybárom, ktorí nás počas výroby rybárskej relácie sprevádzali, sme boli úspešní a mohli sme sa s Vami o naše „úlovky“ podeliť.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 23. januára o 14:25 hod. – premiéra
Nedeľa 24. januára o 08:50 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!