Plávajúce polystyrény vo Vodnom diela Žilina nie sú odpadom, ide o hniezda na neres rýb

Návštevníci Vodného diela Žilina si v posledných týždňoch mohli všimnúť plávajúce polystyrény ukotvené na vodnej ploche vo veľkom počte. Niektorí z nich sa pýtajú, či nejde o naplavený odpad.

S častými otázkami typu čo robia a aký je význam kladenia polystyrénov sa stretávajú autori hniezd, ktorí ich vyvážajú na dielo. Hniezda slúžia na pomoc pri výtere rýb, ktorý prebieha približne od marca až do konca júla a ide o zmes čečiny, umelých stromčekov, špeciálnych vlákien a iných materiálov.

„Veľké nepravidelné kolísanie hladiny a vysoká miera zabahnenia dna nádrže spôsobuje veľkú prekážku pre prirodzený neres rýb na VD Žilina, preto sa týmto spôsobom snažíme pomôcť prírode. Chceli by sme poprosiť všetkých návštevníkov o ohľaduplnosť, odstup a nerušenie rýb pri nerese,“ informujú rybári.

Týka sa to dodržiavania odstupu pri vykonávaní rozličných vodných športov a plavbe na člnoch. Minulý rok zaznamenali zvýšenú neodbornú manipuláciu s hniezdami aj zo strany laickej verejnosti, takouto manipuláciou môže dôjsť k poškodeniu “hniezda” alebo poškodenie výteru/ikier.

Postupne pomáhajú rôznym druhom rýb

Momentálne sa na VD Žilina nachádza okolo 120 hniezd a pribúdajú ďalšie. Hniezda sú označené bielym alebo farebným plávajúcim polystyrénom a plavebný odstup je označený plávajúcimi oranžovými a žltými kužeľmi.

Nachádzajú sa čiastočne po celej dĺžke priehrady, no najhustejšie sú osádzané medzi dolným ostrovom a Pizzériou La Rose, pri ľavom brehu nádrže. Dôvodom výberu lokality sú najpriaznivejšie podmienky.

Od marca prebiehal výter šťuky, teraz prebieha výter ostrieža a onedlho bude prebiehať výter zubáča. Nasledovať budú biele ryby ako červenica a plotica. Neskôr pribudnú špecializované hniezda na výter pleskáča vysokého a iných druhov rýb.

Výsledkom takejto aktivity sú častokrát hniezda plné ikier. Konkrétnym príkladom je prepočet, kedy na jedno hniezdo o rozmeroch približne meter krát meter sa počíta približne s množstvom 100 tisíc ikier zubáča.

Ako posledný je na pláne výter sumca, kde sa z určitého počtu hniezd vytvoria špecifické podmienky pre neres tejto ryby. Všetko záleží na teplote vody, zrážkovej činnosti a iným faktorom na priehrade.

Vďaka rybárskemu hospodárovi pre žilinské vodné dielo zo SRZ Rada Žilina a dobrovoľníkom sa osádzanie hniezd praktizuje u nás už 18 rokov. Po prvých úspešných skúšobných pokusoch sa začalo vyrábať, osádzať a čistiť od 80 po 160 kusov hniezd ročne s pozitívnymi a viditeľnými výsledkami.

zdroj: https://www.zilinak.sk/prispevky/16914/plavajuce-polystyreny-vo-vodnom-diela-zilina-nie-su-odpadom-ide-o-hniezda-na-neres-ryb