Po 13 rokoch sa na Slovensku opäť nesmie loviť kormorán veľký.

Ministerstvo životného prostredia neudelilo Slovenskému rybárskemu zväzu výnimku na odstrel. Rybári tvrdia, že im kormorán spôsobuje „desaťtisícové škody“.

Výnimku z ochrany kormorána udeľovalo ministerstvo od roku 2007, platnosť poslednej päťročnej sa skončila 31. marca 2020.

Podľa Slavomíra Helda z envirorezortu je kormorán veľký chránený živočích, je zakázané plašiť ho a usmrcovať.

„O výnimku požiadal SRZ 30. novembra 2020. Ministerstvo si vyžiadalo odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody. Do konania sú prihlásení aj iní účastníci (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a NUFIA), takže je predpoklad, že bude trvať dlhšie. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do 30. apríla,“ povedal Held.

Zväz požiadal o predĺženie výnimky už pred rokom v zákonom stanovenej lehote. „To zakladalo právo na predĺženie výnimky na odstrel, pretože SRZ dodržal všetky zákonné podmienky. Rozhodnutie o zastavení konania nám doručili 14. septembra, teda 227 dní od doručenia žiadosti o predĺženie,“ doplnil Tomáš Garaj z právneho odboru Rady SRZ s tým, že maximálna lehota na rozhodnutie je 60 dní a ak MŽP nemôže z objektívnych príčin rozhodnúť, lehotu môže predĺžiť a zároveň má informovať účastníka konania. „O predĺžení sme neboli informovaní,“ zdôraznil Garaj.

zdroj: https://dennikn.sk/minuta/2271217