20.10.2023, Elekroinštalácia fotovoltaického zariadenia

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom:

Investície do akvakultúry – Elekroinštalácia fotovoltaického zariadenia

ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Prílohy:

Fotovoltické zariadenie - Stredisko Malé Zálužie opis

Technické výkresy

Technická špecifikácia technologickej časti

VV - Fotovoltické zariadenie - Stredisko Malé Zálužie

Výzva na predloženie cenovej ponuky