30.3.2023, Nákladné vozidlo do 7,5t valník

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom:

Investície do akvakultúry – nákladné vozidlo

ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Prílohy:

Výzva

Technická špecifikácia

Záznam z prieskumu trhu