Odbor organizačno-právny – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY
Mgr. Barbara Schlesingerováschlesingerova@srzrada.sk+421 41 507 36 25+421 948 936 710
vedúca odboru
Mgr. Tomáš Garajgaraj@srzrada.sk+421 41 507 36 13+421 918 711 525
odborný referent
Mgr. Dušan Jaššojasso@srzrada.sk+421 41 507 36 20+421 903 621 709
referent pre prácu s mládežou