Odbor organizačno-právny – Kontakty

MENOE-MAILTELEFÓNMOBIL
ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY
Mgr. Barbara Schlesingerováschlesingerova@srzrada.sk+421 41 507 36 25+421 948 936 710
vedúca odboru
Mgr. Tomáš Garajgaraj@srzrada.sk+421 41 507 36 13+421 918 711 525
odborný referent
Referent pre prácu s mládežou
kontaktujte vedúcu odboru
schlesingerova@srzrada.sk+421 41 507 36 25+421 948 936 710