Odbor rybárskej stráže a rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ

ODBOR RYBÁRSKEJ STRÁŽE A RYBÁRSKYCH
HOSPODÁROV NA REVÍROCH RADY SRZ
Ondrej Gavendagavenda@srzrada.sk+421 918 711 549
Špecialista pre rybársku stráž (vedúci rybárskej stráže)
a rybárskych hospodárov na revíroch Rady SRZ