Platba parkovného v Žiline

Mesto Žilina v rámci prípravy na nový parkovací systém zabezpečilo novú službu pre nákup jednorazových parkovacích lístkov, a to prostredníctvom služby SMS lístok.

Ide o veľmi obľúbenú službu, ktorá sa vo veľkom využíva v iných mestách. SMS lístok už poskytuje aj DPMŽ na nákup cestovného lístka. V Žiline sa tak od 7.6. bude dať uhradiť aj SMS-kou, a to po zadaní správneho tvaru: ZA medzera [pásmo] medzera [EČV] medzera [H]. ZA označuje mesto Žilina, pásmo je buď A alebo B, EČV je evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) a H označuje počet hodín, teda je možné si uhradiť parkované aj na niekoľko hodín naraz pričom 0 znamená 1/2 hodina.

Po obdržaní potvrdzujúcej spätnej SMS je parkovanie oprávnené. Parkovací lístok je spoplatnený v zmysle platného cenníka, pričom 1 hodina stojí 1,80€ pre pásmo A a 1,00€ pre pásmo B.

Poznámka: pre ul. Andreja Kmeťa platí pásmo B.