Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 18C/231/2014

Dňa 3. mája 2017 sme vás informovali, že vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí bolo súdne pojednávanie, stanovené na 27. apríla 2017, odročené z dôvodu práceneschopnosti právneho zástupcu SRZ.

Dňa 04. mája 2017 bolo v tejto veci na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené predvolanie na pojednávanie, ktoré sa uskutoční 1. júna 2017 o 9:30 hod.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU