Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015 – zrušenie uznesenia č. 113/2014

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol.

V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie konanie.

Predmetný rozsudok bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 24. januára 2017.

Z jeho obsahu je zrejmé, že pridelený sudca sa v danom prípade neodvolal na žiadne ustanovenia, ktoré boli porušené, ale odôvodnil rozhodnutie na základe vlastného uváženia: „Podľa názoru tunajšieho súdu žalovaný, čo sa týka napadnutého uznesenia, konal účelovo.“ Účelovosť konania však nebola preukázaná. V samotnom rozhodnutí sa nachádza množstvo ďalších vyjadrení a odôvodnení, s ktorými sa nestotožňujeme.

Z dôvodu, že nesúhlasíme s predmetným rozsudkom, bude proti nemu podané odvolanie.

O ďalšom priebehu súdneho konania Vás budeme informovať.


Prílohy na stiahnutie:

Rozsudok Okresného súdu Žilina zo dňa 07.11.2016Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU