Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016 a 31S/48/2016

Vo veci podanej správnej žaloby vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bolo dňa 17. marca 2017 na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o zrušení uznesenia č.k. 30S/50/2016-63 zo dňa 08.11.2016 o priznaní odkladného účinku správnej žalobe zo dňa 27.02.2017.

Na základe prijatého uznesenia, rozhodnutie odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 je právoplatné a vykonateľné, z čoho vyplýva, že doterajší tajomník MsO SRZ nie je oprávnený zastávať túto funkciu.


Vo veci podanej správnej žaloby vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bolo dňa 17. marca 2017 na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o zamietnutí návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby zo dňa 13.03.2017.

 Na základe prijatého uznesenia, rozhodnutie odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-4/16 je právoplatné a vykonateľné, z čoho vyplýva, že doterajší predseda MsO SRZ nie je oprávnený zastávať túto funkciu.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU