MVE Liptovský dvor – minister zrušil rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 24. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 4/2018 o zrušení rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Minister dopravy a výstavby SR zrušením rozhodnutia vyhovel protestu prokurátora Generálnej prokuratúry SR a vrátil vec na opätovné konanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

Rozhodnutie ministra č. 4/2018 si môžete prezrieť na nižšie uvedenej prílohe:

Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 4/2018


O ďalšom priebehu konania vás budeme priebežne informovať.