Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. októbra 2017

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ boli prijaté zmeny týkajúce sa najmä zlúčenia odborov, vzniku nových pracovných miest a úpravy jednotlivých pracovných náplní zamestnancov.

Prezídium Rady SRZ v súlade s § 22 ods. 8 Stanov SRZ prijalo na zasadnutí konaného dňa 09.06.2017 a 23.09.2017 nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh zmeny organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. júla 2017.

Uznesenie č. 25/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 01. októbra 2017.

Na základe prijatých uznesení nadobudol účinnosť od 1. októbra 2017 nový Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ, ktorý si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:


Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 2026/595/17-Sekr.

Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov


Ostatné predpisy SRZ si môžete pozrieť TU