Upozornenie na odvolaného člena rybárskej stráže

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 09.05.2017 sme vás informovali že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní:

  • p. Erik B. – odznak č.  0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010
  • p. Peter F. – odznak č. 0124, preukaz č. 2006/09400-16/CS, vydaný dňa 12.12.2006,

pričom menované osoby neodovzdali na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie odznaky a preukazy rybárskej stráže podľa § 21 ods. 6 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

V tejto veci si vás dovoľujeme informovať, že p. Peter F. po písomnej výzve a mnohých telefonických rozhovoroch vrátil MsO SRZ Bratislava V. dňa 16.5.2017 odznak člena rybárskej stráže č. 0124 a preukaz člena rybárskej stráže č. 2006/09400-16/CS vydaný dňa 12.12.2006.

Doklady boli dňa 17.05.2017 MsO SRZ Bratislava V. odoslané na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

 Odznak a preukaz rybárskej stráže nebol naďalej odovzdaný p. Erikom B. – odznak č. 0125, preukaz č. 2010/05351-1/CSI/V, vydaný dňa 27.7.2010, a preto vás opätovne žiadame, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaným týmto odznakom a preukazom, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.