Voľby do orgánov ZO SRZ v roku 2018 a ich priebeh

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 09. decembra 2017 bol na zasadnutí Rady SRZ prerokovaný návrh Volebného poriadku základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a v súvislosti s ním aj Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a samotný priebeh a spôsob volieb.

Na zasadnutí Rady SRZ boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 119/2017
Rada SRZ schvaľuje Volebný poriadok ZO SRZ v znení predložených pripomienok.

Uznesenie č. 120/2017
Rada SRZ schvaľuje metodický pokyn pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských konferencií a pre správny priebeh volieb.


Znenie Volebného poriadku ZO SRZ, ktorého prílohou je aj samotný „Návrh kandidáta do orgánu základnej organizácie SRZ (za delegáta)“ a znenie Metodického pokynu si môžete pozrieť na nižšie uvedených prílohách: