Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, a zároveň navrhol určiť k návrhu ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní  a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Dňa 10. mája 2018 bolo na parlamentnej schôdzi v rámci prvého čítania schválené prerokovanie návrhu zákona o rybárstve v druhom čítaní.

Na parlamentnej schôdzi bolo prítomných 144 poslancov s nasledovným hlasovaním:

Za – 86          Proti – 8          Zdržalo sa – 51          Neprítomní – 6

Informáciu o hlasovaní nájdete TU.


Následne sa hlasovalo o pridelení návrhu zákona o rybárstve výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Na parlamentnej schôdzi bolo prítomných 144 poslancov s nasledovným hlasovaním:

Za – 125          Proti – 0          Zdržalo sa – 17          Nehlasovalo – 2          Neprítomní – 6

Informáciu o hlasovaní nájdete TU.


Všetky dokumenty k predloženému návrhu zákona o rybárstve nájdete TU.

O ďalšom priebehu legislatívneho procesu vás budeme naďalej informovať.