Rozhovor so zástupcami SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v tomto krátkom videozázname vám prinášame všetky doteraz aktuálne informácie ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve.
Rozhovor je vedený so štatutárnymi zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Javorom a RSDr. Borošom a viceprezidentom Rady SRZ za Trnavský kraj a členom expertnej komisie Ing. Mišechom.