Stanovisko z Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR k zákonu o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 16. januára 2018 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list zo strany Úradu vlády SR, v ktorom sa uvádza postúpenie nášho otvoreného listu priamo na MŽP SR na vybavenie.

 

Toho istého dňa bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list zo strany Kancelárie prezidenta SR, v ktorom sa uvádza, že prezident sa bude predmetným zákonom o rybárstve zaoberať až po jeho schválení NR SR, nakoľko počas prebiehajúceho legislatívneho procesu môže dôjsť k viacerým zmenám v navrhovanom znení.