Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia návrh Zákona o rybárstve, ktorý bol ako materiál programu rokovania schválený, a to na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Prijatím tohto materiálu, nasledujú ďalšie legislatívne procesy, ktoré budú viesť ku konečnému schváleniu návrhu zákona o rybárstve.

Aj naďalej si Vás dovoľujeme požiadať o podporu „Petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku“, či už elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.zarybarstvo.sk alebo prostredníctvom petičných hárkov, ktoré nájdete TU, a zároveň o jej šírenie a zdieľanie, aby sa nám podarilo dosiahnuť stanovený cieľ.