Súdne spory v SRZ – Ukončené

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ukončených súdnych sporov, v ktorých bol účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom, priebehom jednotlivých súdnych konaní a trovách súdneho konania.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby:


Ukončené súdne spory v prospech SRZ:Ukončené súdne spory v neprospech SRZ: