Dohody o zabezpečení kontroly a ochrany revírov SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn dohôd o zabezpečení kontroly a ochrany revírov, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé dohody:

Zmluvy uzatvorené pre rok 2019: