Kúpne zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn kúpnych zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé kúpne zmluvy:


Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

 Zmluvy uzatvorené v roku 2019:

 Zmluvy uzatvorené v roku 2018:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2017:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2016:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2014 a 2015: