Zmluvy o poskytnutí dotácie SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o poskytnutí dotácie, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz.

Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o poskytnutí dotácie:

Zmluvy uzatvorené v roku 2020:

Zmluva č. 145137 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie


Zmluvy uzatvorené v roku 2018:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2017:

 
Zmluvy uzatvorené v roku 2016:

 


Zmluvy uzatvorené v roku 2015: