Kategória: Pre rybárov

Prehľad cien povolení na rok 2022

Povolenia na rybolov,
Formát MS Excel          

Rybolov v máji

Aktuality, Pre rybárov,
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, chránime v máji tieto druhy rýb: lipeň tymiánový, ploska pásavá, šťuka severná, hlavátka podunajská, *kapor rybničný, boleň dravý, jalec hlavatý, jalec maloústy, jalec tmavý, jeseter malý, jeseter sibír...

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Aktuality, Oznamy, Pre rybárov,
Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ, vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné: Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť br...

Sumec Su 1 – Násada

Revíry, Revíry SRZ, Rybárske revíry,
Dňa 30.7. bola dodaná násada Sumec Su 1 ( nad 10 cm jednoročná) v množstve 2500 kusov na revír VN Sĺňava. Táto bola rozvezená za pomoci viacerých členov RS a člnov po celej VN.  Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným. [gallery link="file" columns="5" ids="15309,15313,15312...

Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb

Aktuality, Pre rybárov,
Vážení športoví rybári, v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. ...