Prehľad cien povolení na rok 2022

Formát MS Excel           Formát PDF