Prehľad cien povolení na rok 2023

Formát MS Excel           Formát PDF