Prehľad cien povolení na rok 2024

Formát MS Excel           Formát PDF