Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na rybolov

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení:

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2019

Zoznam hosťovacích povolení na revíry RADY SRZ:

  Zoznam hosťovacích povolení  na revíry RADY SRZ


1. MIESTNE POVOLENIA
A/ KAPROVÉ VODY (K)
B/ PSTRUHOVÉ VODY (P)
C/ LIPŇOVÉ VODY (L)
D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY
E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ

2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA
A/ KAPROVÉ VODY (K)
B/ PSTRUHOVÉ VODY (P)
C/ LIPŇOVÉ VODY (L)
D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY
E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ

3. POVOVOLENIE NA VŠETKY REVÍRY SRZ

4. ČLENSKÉ ZNÁMKY


Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top