RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia 2021

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2021

Dodatok č. 1